Eidtor-in-Chief:
CHEN Wenxing
ISSN:
1001-7003
CN:
33-1122/TS
First Publication:
1956
Frequently:
Monthly
Sponsor:
Zhejiang Sci-Tech Univerisity
China Silk Association
China Textile Information Center
Current Issue: 2020 Vol.57 No.12
Online Before Printed
All Issues
[LIU Weihong, LI Yixue, SONG Lixin, XIONG Jie]
2020 Vol.57 No.12 [121101] [Abstract] (283) [PDF:646KB](310)
[ZHANG Haixia, JIA Lin, YAN Xiaojing]
2020 Vol.57 No.12 [121102] [Abstract] (187) [PDF:2362KB](168)
[HU Tianjiao, LU Yeting, PENG Yaqian, LI Wei, ZHANG Zhuhui, HOU Xiuliang]
2020 Vol.57 No.12 [121103] [Abstract] (189) [PDF:601KB](152)
[DU Zejing1, ZHANG Li2, SONG Xiaomei2, CHEN Yun2, XU Yang1]
2020 Vol.57 No.12 [121104] [Abstract] (174) [PDF:331KB](139)
[DO Khai Ly, ZHONG Shenjie, XU Lang, ZUO Tian, YI Lingmin]
2020 Vol.57 No.12 [121105] [Abstract] (171) [PDF:3041KB](164)
[WANG Xiaoyan1, LIU Li2, WANG Haiyan1, GU Shanlin1, LI Ri1]
2020 Vol.57 No.12 [121106] [Abstract] (192) [PDF:522KB](144)
[SHAO Jingfeng1, LI Ning 1, YUAN Yulou 2]
2020 Vol.57 No.12 [121107] [Abstract] (196) [PDF:2239KB](177)
[WANG Ju, ZHAO Ximei, LI Linshan]
2020 Vol.57 No.12 [121108] [Abstract] (210) [PDF:2656KB](192)
[QU XinluaDENG HuiabSHI YunlongabQIAN Xiaomingab]
2020 Vol.57 No.12 [121109] [Abstract] (92) [PDF:1318KB](67)
[YU Yueyuna, WU Zhimingb ]
2020 Vol.57 No.12 [121110] [Abstract] (85) [PDF:448KB](53)
[ZHANG Biaoxue 1LIU Chengxia2]
2020 Vol.57 No.12 [121111] [Abstract] (57) [PDF:888KB](60)
[TAO Chen 1, LU Jialiang 2, SU Miao 2, ZHOU Jiu 3]
2020 Vol.57 No.12 [121112] [Abstract] (95) [PDF:119KB](58)
[ZHAO Gang 1 , LIU Chunxiao2, ZHANG Yi2]
2020 Vol.57 No.12 [121203] [Abstract] (94) [PDF:1404KB](542)
[HUANG Xin1,2, CHEN Ruoxuan1, LI Zengbei 1]
2020 Vol.57 No.12 [121301] [Abstract] (106) [PDF:3562KB](1254)