Eidtor-in-Chief:
CHEN Wenxing
ISSN:
1001-7003
CN:
33-1122/TS
First Publication:
1956
Frequently:
Monthly
Sponsor:
Zhejiang Sci-Tech Univerisity
China Silk Association
China Textile Information Center
Current Issue: 2017 Vol.54 No.09
Online Before Printed
All Issues
[YANG Yingying, SHOU Shuangshuang, OUYANG Weiwei, SHI Kangni, TIAN Wei, ZHU Chengyan]
2017 Vol.54 No.09 [91101] [Abstract] (12) [PDF:1099KB](9)
[CHEN Xiufang, HAO Wenjie, WANG Xiao]
2017 Vol.54 No.09 [91102] [Abstract] (8) [PDF:1097KB](9)
[GUO Zaifeng, LIU Yanqing, XU Bojun, XIE Chunping, LIU Xinjin, SU Xuzhong]
2017 Vol.54 No.09 [91104] [Abstract] (9) [PDF:1173KB](7)
[SONG Ying, WANG Baohuan]
2017 Vol.54 No.09 [91105] [Abstract] (5) [PDF:1296KB](2)
[ZHANG Yijie, LIU Xuelin]
2017 Vol.54 No.09 [91106] [Abstract] (5) [PDF:1127KB](3)
[WANG Zhaohui, GAO Lu, XU Ruoyao]
2017 Vol.54 No.09 [91107] [Abstract] (5) [PDF:1874KB]()
[CHEN Xiaopeng, LIU Huifang]
2017 Vol.54 No.09 [91109] [Abstract] (5) [PDF:1459KB](11)
[LI Xu, LI Qin, ZHANG Longlin]
2017 Vol.54 No.09 [91202] [Abstract] (1) [PDF:1476KB](2)
[LIU Dongyun, WU Tong]
2017 Vol.54 No.09 [91203] [Abstract] (3) [PDF:2555KB](10)
[ZHANG Jianlei, LIU Yunying, CHENG Longdi]
2017 Vol.54 No.09 [91301] [Abstract] (4) [PDF:1117KB](10)
[LI Qiang, LI Bin, CAO Mengsha]
2017 Vol.54 No.09 [91302] [Abstract] (1) [PDF:1171KB](2)
WANG Conglei1, MA Mingbo1, DONG Suozhuai2, PAN Lulu2, ZHOU Wenlong1
LIN Haitao, ZHAO Shuqiang, LING Xinlong, QIN Chaoxi