Eidtor-in-Chief:
CHEN Wenxing
ISSN:
1001-7003
CN:
33-1122/TS
First Publication:
1956
Frequently:
Monthly
Sponsor:
Zhejiang Sci-Tech Univerisity
China Silk Association
China Textile Information Center
Current Issue: 2017 Vol.54 No.11
Online Before Printed
All Issues
[CHEN Yang, LIN Xun, LIU Guojin, ZHOU Lan]
2017 Vol.54 No.11 [111101] [Abstract] (57) [PDF:340KB](98)
[ZHAO Yanshuang, XING Tieling, MIAO Sainan, CHEN Guoqiang]
2017 Vol.54 No.11 [111102] [Abstract] (59) [PDF:712KB](89)
[GAO Na, LI Qiang, XU Bojun, LIU Xinjin, WANG Guangbin]
2017 Vol.54 No.11 [111103] [Abstract] (77) [PDF:615KB](144)
[WANG Yazhi, FU Jufen, SUN Lei]
2017 Vol.54 No.11 [111104] [Abstract] (24) [PDF:55KB](14)
[ZHANG Huifang, SHOU Shuangshuang, WU Xianxian, CAO Liqin]
2017 Vol.54 No.11 [111105] [Abstract] (22) [PDF:484KB](9)
[ZHANG Jie, LIANG Dagang, MAN Nana]
2017 Vol.54 No.11 [111108] [Abstract] (31) [PDF:44KB](30)
[ZHANG Yuehua1,2, GELETA Hailu3, ENDALE Hailu3]
2017 Vol.54 No.11 [111109] [Abstract] (25) [PDF:80KB](26)
[QIAO Hong, QIAO YiMAO YitanLAN Qian]
2017 Vol.54 No.11 [111202] [Abstract] (247) [PDF:2329KB](53)
[YU Weidonga, ZHOU Xiaozhenb]
2017 Vol.54 No.11 [111301] [Abstract] (32) [PDF:821KB](14)