Eidtor-in-Chief:
CHEN Wenxing
ISSN:
1001-7003
CN:
33-1122/TS
First Publication:
1956
Frequently:
Monthly
Sponsor:
Zhejiang Sci-Tech Univerisity
China Silk Association
China Textile Information Center
Current Issue: 2018 Vol.55 No.12
Online Before Printed
All Issues
[ZHANG Qin, LUO Qiyou, LIU Yang]
2018 Vol.55 No.12 [121101] [Abstract] (275) [PDF:39KB](439)
[LIU Kaia, KUANG Dajianga, WANG Shiyia, FU Huaa, WANG Yinlonga, LU Shenzhou*,a,b]
2018 Vol.55 No.12 [121102] [Abstract] (132) [PDF:789KB](229)
[BU Xianhong1,CHEN Xiangping 1,LIU Jiping1, DING Zhongjian2,CHEN Jiang3, FU Xiao4]
2018 Vol.55 No.12 [121103] [Abstract] (171) [PDF:59KB](335)
[ZHANG Wei 1, ZHANG Juan 2, DONG Pengfei 1, CHAI Xiong 3, LI Huijun 1]
2018 Vol.55 No.12 [121104] [Abstract] (113) [PDF:602KB](176)
[ZHANG Junhui, CONG Honglian]
2018 Vol.55 No.12 [121105] [Abstract] (74) [PDF:1498KB](177)
[WANG Xiaoyan1, LIU Li2, ZENG Xiu1, GU Shanlin1, MA Qunzhong1, XIONG Dingkui1, WANG Haiyan1]
2018 Vol.55 No.12 [121106] [Abstract] (85) [PDF:1546KB](83)
[MENG Ranju1, WANG Tiejun2, WANG Puying1, CHEN Wen1,GAO Huiying 1]
2018 Vol.55 No.12 [121107] [Abstract] (101) [PDF:14894KB](50)
[LI Hui1, CHEN Yang2, LIU Guojin1, ZHOU Lan2]
2018 Vol.55 No.12 [121108] [Abstract] (92) [PDF:12138KB](44)
[WANG Mengtao, LI Yueyang, DU Shuai, JIANG Gaoming, LUO Haichi]
2018 Vol.55 No.12 [121109] [Abstract] (83) [PDF:548KB](138)
[WANG Fengrong1, YANG Wen1, ZHANG Xiaoguang2, YU Xingjian2]
2018 Vol.55 No.12 [121201] [Abstract] (100) [PDF:836KB](75)
[ZHANG Leib, LU Xiaoaib, WANG Xueqina,b, LI Jialina,c]
2018 Vol.55 No.12 [121202] [Abstract] (152) [PDF:621KB](152)
[LIN Shasha1, QIAO Hong1 , ZHONG Ming2, MA Dekun 2, MAO Yitan1]
2018 Vol.55 No.12 [121203] [Abstract] (188) [PDF:6880KB](73)
[YAN Jiaping, WEI Fang]
2018 Vol.55 No.12 [121301] [Abstract] (117) [PDF:1019KB](629)
XU Jianmei, FEI Wanchun, BAI Lun
DAN Shenyong, CHEN Weiguo, ZHENG Jinhuan, CUI Zhihua, JIANG Hua