Eidtor-in-Chief:
CHEN Wenxing
ISSN:
1001-7003
CN:
33-1122/TS
First Publication:
1956
Frequently:
Monthly
Sponsor:
Zhejiang Sci-Tech Univerisity
China Silk Association
China Textile Information Center
Current Issue: 2018 Vol.55 No.05
Online Before Printed
All Issues
[HE Songtao]
2018 Vol.55 No.05 [51101] [Abstract] (71) [PDF:1552KB](193)
[XU Jie LI Weikun LI Zhenqiu CHEN Songwei DING Min1DU Wenqin]
2018 Vol.55 No.05 [51102] [Abstract] (53) [PDF:1051KB](180)
[XIA Xiaolin, XIE Yuanbo, LI Hui, YU Wanping, CAI Yurong, YAO Juming]
2018 Vol.55 No.05 [51104] [Abstract] (44) [PDF:1281KB](53)
[ZHEN Qi , ZHANG Heng, ZHANG Yifeng,QIAN Xiaoming, LIU Rangtong1b]
2018 Vol.55 No.05 [51105] [Abstract] (52) [PDF:2092KB](36)
[ZHAO Chao, LIU Xinjin, WANG Guangbin]
2018 Vol.55 No.05 [51106] [Abstract] (54) [PDF:1363KB](31)
[FAN Jianhui1Jiahui, CAO Haijian1Haijiana, XU Shanqing1Shanqinga, CHEN Hongxia2Hongxiab, HUANG Xiaomei1Xiaomeia]
2018 Vol.55 No.05 [51107] [Abstract] (34) [PDF:1233KB](14)
[LIU Yidan, FU Kejie, MA Mingbo, BAO Qibei, ZHOU Wenlong]
2018 Vol.55 No.05 [51108] [Abstract] (83) [PDF:1469KB](23)
[ZHU Weiminga, WEI Yanghonga,b]
2018 Vol.55 No.05 [51110] [Abstract] (54) [PDF:1287KB](189)
[DING Ying]
2018 Vol.55 No.05 [51201] [Abstract] (47) [PDF:3005KB](24)
[LIU Fang, SONG Chao, ZHANG Jianqin, HUANG Shirui]
2018 Vol.55 No.05 [51303] [Abstract] (52) [PDF:1067KB](17)
LIU Youcaia,b, KE Meifanga,b, ZHANG Junhuab, YANG Xinhea,b, ZHOU Yic, WANG Yiyua,b
CHEN Xingcan, LI Bing, GUO Wei, LI Yan, LU Shoukun, GE Guoping
CAI Dongzhao1, QIN Zhaoqiong2, XU Jianfeng1, HUANG Jizhi3, PAN Tao1