Eidtor-in-Chief:
CHEN Wenxing
ISSN:
1001-7003
CN:
33-1122/TS
First Publication:
1956
Frequently:
Monthly
Sponsor:
Zhejiang Sci-Tech Univerisity
China Silk Association
China Textile Information Center
Current Issue: 2020 Vol.57 No.10
Online Before Printed
All Issues
[LIU Jinshu1,2, MA Xiaoyan2, XING Jianwei1, SHI Wenzhao1]
2020 Vol.57 No.10 [101101] [Abstract] (109) [PDF:894KB](67)
[ZHOU Huiling1a, YANG Qinqin1aWU Xiongying2DING Xuemei1b]
2020 Vol.57 No.10 [101103] [Abstract] (108) [PDF:888KB](56)
[JIA Lin1a,b, WANG Xixian1a, CAO Qilong1a, ZHANG Haixia1a,b, QIN Xiaohong2]
2020 Vol.57 No.10 [101104] [Abstract] (101) [PDF:974KB](61)
[ZHENG Miao, SHEN Hongying, XU Jie, DING Xuemei, WU Xiongying]
2020 Vol.57 No.10 [101105] [Abstract] (112) [PDF:876KB](52)
[WU Jianbing, XIA Juan]
2020 Vol.57 No.10 [101106] [Abstract] (107) [PDF:998KB](64)
[LIN Nan1, ZUO Baoqi1,2]
2020 Vol.57 No.10 [101107] [Abstract] (109) [PDF:983KB](63)
[SUN Junran, ZHOU Jian, PAN Ruru, GAO Weidong]
2020 Vol.57 No.10 [101108] [Abstract] (101) [PDF:1035KB](51)
[CAI Xiaoyua, ZHONG Zejuna, GU Bingfeia,b,c]
2020 Vol.57 No.10 [101109] [Abstract] (55) [PDF:983KB](26)
[WANG WeirongCONG HonglianDONG Zhijia]
2020 Vol.57 No.10 [101110] [Abstract] (47) [PDF:985KB](18)
[KUANG Yanghua1, LIU Hui2]
2020 Vol.57 No.10 [101202] [Abstract] (70) [PDF:1330KB](22)
[JIANG Yina1,ZHANG Qing1, FANG Min2]
2020 Vol.57 No.10 [101203] [Abstract] (69) [PDF:1230KB](20)
[XIA Tiana,c, WANG Hongboa, CUI Rongrongb,c]
2020 Vol.57 No.10 [101204] [Abstract] (65) [PDF:1231KB](6)
[DILIXIATI Dilirouzi, XIAO Aiming, XU Hong]
2020 Vol.57 No.10 [101205] [Abstract] (61) [PDF:1509KB](23)
[JIANG Huizhi, ZHANG Xiaoxu]
2020 Vol.57 No.10 [101206] [Abstract] (66) [PDF:890KB](24)