Eidtor-in-Chief:
CHEN Wenxing
ISSN:
1001-7003
CN:
33-1122/TS
First Publication:
1956
Frequently:
Monthly
Sponsor:
Zhejiang Sci-Tech Univerisity
China Silk Association
China Textile Information Center
Current Issue: 2019 Vol.56 No.06
Online Before Printed
All Issues
[JIANG Hua, CAI Jinfang, CUI Zhihua, CHEN Weiguo, SUN Yanfeng]
2019 Vol.56 No.06 [61101] [Abstract] (136) [PDF:256KB](211)
[CHEN Miao , XU Biao , CHEN Haimin  , YAN Jun , HOU Xiuliang]
2019 Vol.56 No.06 [61102] [Abstract] (136) [PDF:658KB](526)
[CAI Biying, LUO Xiyun, XU Zhizhen, XIA Wei, ZHANG Wenqing]
2019 Vol.56 No.06 [61103] [Abstract] (104) [PDF:244KB](201)
[WANG Xiaoyan, DU Jinmei, JING Lili, LI Weiting, XU Changhai]
2019 Vol.56 No.06 [61104] [Abstract] (102) [PDF:964KB](130)
[YANG Jianjun, CUI Yan]
2019 Vol.56 No.06 [61105] [Abstract] (83) [PDF:930KB](57)
[ZOU Huamei, LIU Xinjin, XIE Chunping, SU Xuzhong, XU Bojun]
2019 Vol.56 No.06 [61108] [Abstract] (60) [PDF:6684KB](58)
[DU Qinying, CHEN Lihong]
2019 Vol.56 No.06 [61109] [Abstract] (70) [PDF:72KB](162)
[ZHOU Jie, LI Jian]
2019 Vol.56 No.06 [61201] [Abstract] (90) [PDF:762KB](268)
[SI Yi, XIA Fan]
2019 Vol.56 No.06 [61203] [Abstract] (62) [PDF:228KB](167)
[LI Xizhen, LI Zheng, SUN Zhiqin]
2019 Vol.56 No.06 [61301] [Abstract] (117) [PDF:5349KB](55)
[WANG Zhaohui, CAO Shanshan, WU Yuxi, CHU Tianshu]
2019 Vol.56 No.06 [61302] [Abstract] (67) [PDF:13558KB](56)
[LIU Yuqi, CHEN Chen]
2019 Vol.56 No.06 [61303] [Abstract] (121) [PDF:1758KB](230)
[CAI Xin, SHAN Shanshan, CHEN Xiaofeng, XUE Meimei, ZHU Xiaohang]
2019 Vol.56 No.06 [61304] [Abstract] (59) [PDF:4187KB](38)