Home >>2014 01 issue list
[CHENG Yingchao, JIANG Yaoxing, WANG Xiangrong ,HANG Zhiwei]

2014 Vol.51 No.01 [1] [Abstract](753)[PDF:1104KB](625)
[MA Chenglong, CHEN Wenxing, JIANG Wenbin, FU Yaqin]

2014 Vol.51 No.01 [5] [Abstract](718)[PDF:1147KB](746)
[LI Li, ZHANG Juhua, FU Jiquan]

2014 Vol.51 No.01 [9] [Abstract](667)[PDF:1089KB](672)
[ZENG Ke, WANG Xiangrong]

2014 Vol.51 No.01 [15] [Abstract](779)[PDF:1033KB](670)
[PU Dongjie, MIU Huali, CHEN Yajun, LIU Jinqiang]

2014 Vol.51 No.01 [26] [Abstract](748)[PDF:1031KB](614)
[CHEN Xiufang, JIN Jun, TANG Lin]

2014 Vol.51 No.01 [31] [Abstract](620)[PDF:1031KB](910)
[HUANG Jing, ZHANG Qi, JIANG Wenbin]

2014 Vol.51 No.01 [37] [Abstract](642)[PDF:1163KB](618)
[ZHANG Feiyan, LI Qizheng, ZHU Chengyan]

2014 Vol.51 No.01 [41] [Abstract](539)[PDF:1310KB](624)
[SHEN Lei, HONG Wenjin]

2014 Vol.51 No.01 [45] [Abstract](648)[PDF:1015KB](757)
[LI Dan, XIA Fan]

2014 Vol.51 No.01 [50] [Abstract](636)[PDF:1846KB](1609)