Home >>2013 03 issue list
[GAO Yaning1, REN Zhigang2]

2013 Vol.50 No.03 [6] [Abstract](963)[PDF:1105KB](1128)
[WANG Jingjing1, CHEN Li2, FENG Jing2]

2013 Vol.50 No.03 [10] [Abstract](1064)[PDF:1105KB](1170)
[WU Gaihong, LIU Shuqiang, JING Yunjuan, XU Qiaoli]

2013 Vol.50 No.03 [14] [Abstract](926)[PDF:1222KB](1006)
[ZHOU Guoli1, GUAN Jinping2]

2013 Vol.50 No.03 [19] [Abstract](907)[PDF:1072KB](998)
[CAO Jiliang,MENG Chunli,BIAN Yamin]

2013 Vol.50 No.03 [27] [Abstract](931)[PDF:1034KB](1150)
[HAN Yonghuaa, WANG Yaminga, KANG Fengb, SUN Qia]

2013 Vol.50 No.03 [35] [Abstract](910)[PDF:1384KB](931)
[ZHANG Wen, XU Chunzhong, QIU Yiping]

2013 Vol.50 No.03 [64] [Abstract](945)[PDF:3033KB](939)
[LIU Lixian]

2013 Vol.50 No.03 [71] [Abstract](853)[PDF:982KB](1324)