Home >>2013 03 issue list
[GAO Yaning1, REN Zhigang2]

2013 Vol.50 No.03 [6] [Abstract](1039)[PDF:1105KB](1234)
[WANG Jingjing1, CHEN Li2, FENG Jing2]

2013 Vol.50 No.03 [10] [Abstract](1123)[PDF:1105KB](1260)
[WU Gaihong, LIU Shuqiang, JING Yunjuan, XU Qiaoli]

2013 Vol.50 No.03 [14] [Abstract](1014)[PDF:1222KB](1109)
[ZHOU Guoli1, GUAN Jinping2]

2013 Vol.50 No.03 [19] [Abstract](967)[PDF:1072KB](1108)
[CAO Jiliang,MENG Chunli,BIAN Yamin]

2013 Vol.50 No.03 [27] [Abstract](989)[PDF:1034KB](1243)
[HAN Yonghuaa, WANG Yaminga, KANG Fengb, SUN Qia]

2013 Vol.50 No.03 [35] [Abstract](968)[PDF:1384KB](1019)
[ZHANG Wen, XU Chunzhong, QIU Yiping]

2013 Vol.50 No.03 [64] [Abstract](1020)[PDF:3033KB](1068)
[LIU Lixian]

2013 Vol.50 No.03 [71] [Abstract](932)[PDF:982KB](1460)