Home >>2013 04 issue list
[QIN Zhongyue1,2 , ZHANG Beibei1]

2013 Vol.50 No.04 [1] [Abstract](902)[PDF:1124KB](1081)
[LIU Yue, HU Lingling, HE Zhilong, YU Haijiang, ZHU Hangyue, FANG Jianqiang]

2013 Vol.50 No.04 [5] [Abstract](1034)[PDF:1071KB](1404)
[ZHOU Jinli1, SHAN Jiang1, LOU Wei 2, ZHANG Fang3, SHAO Jianzhong1]

2013 Vol.50 No.04 [10] [Abstract](955)[PDF:1366KB](1142)
[FU Jianjiana,b, ZHENG Jinhuanb,c, GUO Yana]

2013 Vol.50 No.04 [16] [Abstract](895)[PDF:1077KB](1069)
[YU Gaojie, WU Feifei, ZUO Huali, CHEN Yan]

2013 Vol.50 No.04 [23] [Abstract](895)[PDF:1549KB](1095)
[LIU Juan1, YANG Liu1, XU Fangyuan2, SHI Chaoou1, WU Shanshan1, ZHENG Cui1]

2013 Vol.50 No.04 [27] [Abstract](953)[PDF:1079KB](1231)
[QIU Minghui1, ZHU Yawei1,2]

2013 Vol.50 No.04 [33] [Abstract](1001)[PDF:1036KB](1142)
[GE Guoping1, HUANG Shaoen1, CHEN Xingcan1, WU Yujie1, TANG Mengqi2]

2013 Vol.50 No.04 [37] [Abstract](951)[PDF:1571KB](1065)
[SHAO Jingfeng1,2, WANG Jinfu2, MA Xiaohong3, LIU Yong3]

2013 Vol.50 No.04 [43] [Abstract](1037)[PDF:2203KB](929)
[SU Miao1, LU Jialiang1, CAI Xin1,2, ZHANG Weigong1]

2013 Vol.50 No.04 [55] [Abstract](1058)[PDF:3713KB](1366)
[ZHANG Xiaoxia]

2013 Vol.50 No.04 [61] [Abstract](1126)[PDF:2693KB](1368)