Home >>2013 04 issue list
[QIN Zhongyue1,2 , ZHANG Beibei1]

2013 Vol.50 No.04 [1] [Abstract](741)[PDF:1124KB](908)
[LIU Yue, HU Lingling, HE Zhilong, YU Haijiang, ZHU Hangyue, FANG Jianqiang]

2013 Vol.50 No.04 [5] [Abstract](872)[PDF:1071KB](1199)
[ZHOU Jinli1, SHAN Jiang1, LOU Wei 2, ZHANG Fang3, SHAO Jianzhong1]

2013 Vol.50 No.04 [10] [Abstract](812)[PDF:1366KB](925)
[FU Jianjiana,b, ZHENG Jinhuanb,c, GUO Yana]

2013 Vol.50 No.04 [16] [Abstract](746)[PDF:1077KB](909)
[YU Gaojie, WU Feifei, ZUO Huali, CHEN Yan]

2013 Vol.50 No.04 [23] [Abstract](723)[PDF:1549KB](906)
[LIU Juan1, YANG Liu1, XU Fangyuan2, SHI Chaoou1, WU Shanshan1, ZHENG Cui1]

2013 Vol.50 No.04 [27] [Abstract](755)[PDF:1079KB](940)
[GE Guoping1, HUANG Shaoen1, CHEN Xingcan1, WU Yujie1, TANG Mengqi2]

2013 Vol.50 No.04 [37] [Abstract](757)[PDF:1571KB](895)
[SHAO Jingfeng1,2, WANG Jinfu2, MA Xiaohong3, LIU Yong3]

2013 Vol.50 No.04 [43] [Abstract](855)[PDF:2203KB](756)
[SU Miao1, LU Jialiang1, CAI Xin1,2, ZHANG Weigong1]

2013 Vol.50 No.04 [55] [Abstract](875)[PDF:3713KB](1066)