Home >>2017 04 issue list
[WANG Fuping, PANG Yani, CHEN Zhongmin]

2017 Vol.54 No.04 [41101] [Abstract](129)[PDF:1189KB](182)
[XING Jingjing, QIAN Xiaoming, HUANG Shunwei, LIU Fan]

2017 Vol.54 No.04 [41102] [Abstract](95)[PDF:2171KB](133)
[LIU Leigen, WANG Yuling, Chen Jianguang, NIU Jiantao]

2017 Vol.54 No.04 [41103] [Abstract](89)[PDF:4485KB](112)
[ZHANG Xiaohui, XU Huilin, MA Pibo, JIANG Gaoming]

2017 Vol.54 No.04 [41104] [Abstract](90)[PDF:3772KB](101)
[ZHU Man, PAN Zhijuan, WANG Jigen, ZHAO Ruizhi]

2017 Vol.54 No.04 [41105] [Abstract](65)[PDF:1286KB](124)
[YANG Jingzhi, ZHOU Hua, ZHOU Ting, CHEN Jie , LI Zehua, MEI Fan, QIU Kebin]

2017 Vol.54 No.04 [41106] [Abstract](99)[PDF:1346KB](103)
[MA Yongxi, WANG Juanli, LI Yi]

2017 Vol.54 No.04 [41107] [Abstract](67)[PDF:1190KB](123)
[XIA Fan, CAI Jianmei, LEI Hongxaing]

2017 Vol.54 No.04 [41108] [Abstract](93)[PDF:7544KB](106)
[ZHANG Kangfu, LIU XinHua, HOU Fei]

2017 Vol.54 No.04 [41202] [Abstract](87)[PDF:2531KB](120)
[LIU Anding, YE Hongguang, LI Qiang]

2017 Vol.54 No.04 [41301] [Abstract](75)[PDF:5304KB](91)