Home >>2017 04 issue list
[WANG Fuping, PANG Yani, CHEN Zhongmin]

2017 Vol.54 No.04 [41101] [Abstract](155)[PDF:1189KB](216)
[XING Jingjing, QIAN Xiaoming, HUANG Shunwei, LIU Fan]

2017 Vol.54 No.04 [41102] [Abstract](125)[PDF:2171KB](159)
[LIU Leigen, WANG Yuling, Chen Jianguang, NIU Jiantao]

2017 Vol.54 No.04 [41103] [Abstract](117)[PDF:4485KB](144)
[ZHANG Xiaohui, XU Huilin, MA Pibo, JIANG Gaoming]

2017 Vol.54 No.04 [41104] [Abstract](123)[PDF:3772KB](131)
[ZHU Man, PAN Zhijuan, WANG Jigen, ZHAO Ruizhi]

2017 Vol.54 No.04 [41105] [Abstract](96)[PDF:1286KB](153)
[YANG Jingzhi, ZHOU Hua, ZHOU Ting, CHEN Jie , LI Zehua, MEI Fan, QIU Kebin]

2017 Vol.54 No.04 [41106] [Abstract](129)[PDF:1346KB](154)
[MA Yongxi, WANG Juanli, LI Yi]

2017 Vol.54 No.04 [41107] [Abstract](93)[PDF:1190KB](156)
[XIA Fan, CAI Jianmei, LEI Hongxaing]

2017 Vol.54 No.04 [41108] [Abstract](125)[PDF:7544KB](131)
[ZHANG Kangfu, LIU XinHua, HOU Fei]

2017 Vol.54 No.04 [41202] [Abstract](120)[PDF:2531KB](158)
[WANG Xiaoting, YUAN Xuanping]

2017 Vol.54 No.04 [41203] [Abstract](113)[PDF:8271KB](126)
[LIU Anding, YE Hongguang, LI Qiang]

2017 Vol.54 No.04 [41301] [Abstract](98)[PDF:5304KB](138)