Home >>2013 05 issue list
[CHEN Chenga, ZHANG Guangxiana, ZHANG Fengxiub]

2013 Vol.50 No.05 [1] [Abstract](878)[PDF:1109KB](961)
[OUYANG Shunsheng1, LI Ni2, SONG Zhizhen1, CHEN Dongdong2, BAI Shiqi2, ZHOU Xiaohong2]

2013 Vol.50 No.05 [6] [Abstract](917)[PDF:1561KB](1120)
[LI Bianbian, SHI Jingjing, HU Jiachao, LU Hongming]

2013 Vol.50 No.05 [13] [Abstract](930)[PDF:1564KB](1038)
[WU Qiaoying1,2,3, JIANG Lijun1,2, ZHANG Wenbin1,2]

2013 Vol.50 No.05 [13] [Abstract](900)[PDF:1032KB](1182)
[YU Yue, ZHAO Ming]

2013 Vol.50 No.05 [23] [Abstract](840)[PDF:1096KB](1287)
[PEI Fuyu]

2013 Vol.50 No.05 [28] [Abstract](838)[PDF:1054KB](970)
[JIN Xiaoke1a, ZHANG Shengcheng 2, LI Qizheng1a, DU Lei1a, ZHU Chengyan1b]

2013 Vol.50 No.05 [33] [Abstract](958)[PDF:1048KB](1283)
[ZHAO Xiaoming, JIAO Lizhen, LI Yan, CAO Zhonglei, XIA Xue]

2013 Vol.50 No.05 [45] [Abstract](876)[PDF:1019KB](977)
[BIAN Xinger1, LIN Xu2, ZHOU Jiu3, WU Shineng1, FANG Fang1]

2013 Vol.50 No.05 [50] [Abstract](770)[PDF:1405KB](933)
[China Silk Association, Beijing 100034, China]

2013 Vol.50 No.05 [72] [Abstract](759)[PDF:1010KB](1004)