Home >>2013 07 issue list
[ZHANG Zhihuia , SHEN Yifenga, b, YANG Leia, b,?HUANG Qinga]

2013 Vol.50 No.07 [1] [Abstract](1022)[PDF:1063KB](898)
[ZHANG Desuo, LIAO Yanfen, LIN Hong, CHEN Yuyue]

2013 Vol.50 No.07 [5] [Abstract](1100)[PDF:1206KB](911)
[ZHAO Lei 1a, LIU Hua 1a, FAN Lishan 1b, WANG Shudong 1a, QI Ning 2]

2013 Vol.50 No.07 [12] [Abstract](803)[PDF:1088KB](911)
[WANG Yanwei, CAO Jiliang, ZHU Xueke, CHENG Xianwei]

2013 Vol.50 No.07 [17] [Abstract](981)[PDF:1022KB](953)
[ZHANG Weiguo, ZHUANG Gaolei, TIAN Baozhong]

2013 Vol.50 No.07 [23] [Abstract](958)[PDF:1041KB](977)
[WU Jianjian,SUN Guojun,XIE Weibin,CHEN Qiqun,LIU Haishan]

2013 Vol.50 No.07 [27] [Abstract](1136)[PDF:1031KB](1898)
[ JU Fan, LI Yanmei, GU Qinting, HAN Qingyun ]

2013 Vol.50 No.07 [41] [Abstract](1040)[PDF:1090KB](1054)
[XIAO Kunnan, XIAO Longxue, GUAN Tuhua]

2013 Vol.50 No.07 [47] [Abstract](863)[PDF:1475KB](936)
[ZHAO Wenji]

2013 Vol.50 No.07 [59] [Abstract](821)[PDF:1975KB](932)
[ZHANG Chao1, ZHU Xiaojun1, GUO Lin2, XU Renping3]

2013 Vol.50 No.07 [68] [Abstract](860)[PDF:1475KB](972)
[CHEN Leizhen]

2013 Vol.50 No.07 [73] [Abstract](883)[PDF:970KB](850)