Home >>2016 07 issue list
[WU Huiying, ZHOU Yan, ZUO Baoqi]

2016 Vol.53 No.07 [71101] [Abstract](453)[PDF:1375KB](639)
[LI Lu, CHEN Guoqiang, XING Tieling]

2016 Vol.53 No.07 [71102] [Abstract](452)[PDF:1153KB](563)
[WU Jinliang, ZHANG Fengshu, LU Qingfeng, YANG Meijuan, ZHOU Xianhe, WU Weiguang]

2016 Vol.53 No.07 [71105] [Abstract](348)[PDF:1051KB](451)
[CAO Menglong, XU Bojun , SU Xuzhong, LIU Xinjin, DAI Jing, HE Wenhui]

2016 Vol.53 No.07 [71106] [Abstract](300)[PDF:1140KB](450)
[QIU Haifei]

2016 Vol.53 No.07 [71107] [Abstract](239)[PDF:1474KB](431)
[LUO Shunhua, WANG Jianping, SHI Hui, CHEN Qi, DU Yiying1, HE Hui]

2016 Vol.53 No.07 [71108] [Abstract](297)[PDF:1142KB](336)
[WANG Xueqina,b, ZHENG Yanweia, XIAO Jiayinga, JIN Yanpinga, CHEN Weilaia]

2016 Vol.53 No.07 [71201] [Abstract](293)[PDF:1400KB](385)
[WANG Yansheng, ZHANG Beibei]

2016 Vol.53 No.07 [71202] [Abstract](361)[PDF:1413KB](403)
[ZHANG Jingqiong, HONG Anna]

2016 Vol.53 No.07 [71301] [Abstract](309)[PDF:1176KB](663)