Home >>2016 08 issue list
[XU An, LIU Shuqiang, WU Gaihong, ZHENG Aiqing, GUO Hongxia, DAI Jinming]

2016 Vol.53 No.08 [81101] [Abstract](385)[PDF:1086KB](432)
[CAO Jiliang, MENG Chunli, NIU ZiLian]

2016 Vol.53 No.08 [81102] [Abstract](379)[PDF:521KB](417)
[ZHOU Ting, ZHOU Hua, YANG Jingzhi, LI Zehua, CHEN Jie, MEI Fan, QIU KebinZHOU Huihui]

2016 Vol.53 No.08 [81103] [Abstract](323)[PDF:1436KB](449)
[LI Li, XIAO Hong, CHENG Bowen, HUAI Xiangbing]

2016 Vol.53 No.08 [81104] [Abstract](454)[PDF:1046KB](653)
[LIU Xiuling, REN Guangchun]

2016 Vol.53 No.08 [81105] [Abstract](354)[PDF:1574KB](568)
[HU ShaoyingXU Xinan, ZHANG Longlin]

2016 Vol.53 No.08 [81106] [Abstract](357)[PDF:1007KB](456)
[HE Rong, ZHANG Hongxia, ZHU Chengyan]

2016 Vol.53 No.08 [81107] [Abstract](300)[PDF:1409KB](505)
[LIU Chang,LI Yi,LOU Zhixian, XIE Huiming]

2016 Vol.53 No.08 [81108] [Abstract](323)[PDF:1048KB](486)
[WANG Lufang, YU Xiaoqun]

2016 Vol.53 No.08 [81201] [Abstract](301)[PDF:1973KB](529)
[LIANG Huie, YANG Ren, TAN Ying, FU Shaohai]

2016 Vol.53 No.08 [81202] [Abstract](299)[PDF:1457KB](501)
[LI Bin, LI Qiang]

2016 Vol.53 No.08 [81302] [Abstract](279)[PDF:1337KB](411)
[YU Weidong, GUO Yishu, ZHOU Sheng]

2016 Vol.53 No.08 [81303] [Abstract](336)[PDF:1278KB](481)