Home >>2014 09 issue list
[FENG Baoshan,LIN Haitao, JIANG Fang, HUANG Jiwei, NING Waner,TAO Liquan]

2014 Vol.51 No.09 [1] [Abstract](773)[PDF:1275KB](818)
[LIU Shuangshuang TIAN Wei QIU Kebin XU Shanshan ZHU chengyan]

2014 Vol.51 No.09 [5] [Abstract](757)[PDF:1122KB](589)
[SHI Huibei, CUI Yongzhu, WANG Xiao, LV Lihua]

2014 Vol.51 No.09 [10] [Abstract](840)[PDF:1162KB](910)
[CAO Ying; DAI Hua-Gen;LIU Hui ;CAO Zong-Man]

2014 Vol.51 No.09 [14] [Abstract](825)[PDF:1085KB](841)
[Li Ping, Zhang Wei, Wang Huayin]

2014 Vol.51 No.09 [19] [Abstract](797)[PDF:1270KB](679)
[YUE Jing, ZHANG Xiaoxia, WANG Guohe]

2014 Vol.51 No.09 [23] [Abstract](634)[PDF:1124KB](705)
[SUN Ninglu, SONG Xiaoxia]

2014 Vol.51 No.09 [40] [Abstract](586)[PDF:3309KB](521)
[YANG Jianjun, CUI Xiaomei]

2014 Vol.51 No.09 [40] [Abstract](558)[PDF:3309KB](431)
[LIU Dongyun, ZHANG Ting]

2014 Vol.51 No.09 [50] [Abstract](683)[PDF:2072KB](754)
[YE Yongmin, XIAO Jingrong]

2014 Vol.51 No.09 [62] [Abstract](486)[PDF:2138KB](647)
[WANG Daigang, HU Hongxiao, LI Huanji, YU Qian]

2014 Vol.51 No.09 [72] [Abstract](727)[PDF:1052KB](715)