Home >>2016 09 issue list
[LI Wenwu, NING Xiaoyu, LIN Xingpao, DAI Hongxiang, CHENG Haixiang]

2016 Vol.53 No.09 [91101] [Abstract](221)[PDF:1178KB](289)
[DUAN Yongjie, XIE Chunping, WANG Guangbing, HE Wenhui, LIU Xinjin]

2016 Vol.53 No.09 [91102] [Abstract](212)[PDF:1410KB](312)
[WU Gang, YU Huifang,WANG Lijun, ZHANG Mingyu, LI Dan]

2016 Vol.53 No.09 [91103] [Abstract](224)[PDF:1098KB](297)
[CHEN Qing, MA Pibo, MAO Haiwen, MIAO Xuhong, JIANG Gaoming, XUE Bin]

2016 Vol.53 No.09 [91104] [Abstract](210)[PDF:1155KB](274)
[WANG Qiang, ZHANG Hongxia, HUANG Jinbo, ZHU Chengyan, LI Dandan, ZHAO Yong]

2016 Vol.53 No.09 [91105] [Abstract](131)[PDF:1157KB](217)
[TAN Dongyi, HE Bin, WANG Kun, DENG Yi]

2016 Vol.53 No.09 [91106] [Abstract](64)[PDF:1072KB](146)
[LIU Lixian,XU Mingdi]

2016 Vol.53 No.09 [91107] [Abstract](146)[PDF:1882KB](208)
[LYujiea, WANG Hongfub]

2016 Vol.53 No.09 [91202] [Abstract](183)[PDF:2535KB](188)
[ZHAO Xiao, YAN Yinong, ZHANG Nuo]

2016 Vol.53 No.09 [91301] [Abstract](137)[PDF:2750KB](147)
[CAO Qiuling, LIU Hui, WANG Bo]

2016 Vol.53 No.09 [91302] [Abstract](110)[PDF:1021KB](228)
[LI Qianga, LI Binb]

2016 Vol.53 No.09 [91304] [Abstract](205)[PDF:1761KB](207)