Home >>2016 09 issue list
[LI Wenwu, NING Xiaoyu, LIN Xingpao, DAI Hongxiang, CHENG Haixiang]

2016 Vol.53 No.09 [91101] [Abstract](250)[PDF:1178KB](310)
[DUAN Yongjie, XIE Chunping, WANG Guangbing, HE Wenhui, LIU Xinjin]

2016 Vol.53 No.09 [91102] [Abstract](244)[PDF:1410KB](343)
[WU Gang, YU Huifang,WANG Lijun, ZHANG Mingyu, LI Dan]

2016 Vol.53 No.09 [91103] [Abstract](250)[PDF:1098KB](319)
[CHEN Qing, MA Pibo, MAO Haiwen, MIAO Xuhong, JIANG Gaoming, XUE Bin]

2016 Vol.53 No.09 [91104] [Abstract](237)[PDF:1155KB](305)
[WANG Qiang, ZHANG Hongxia, HUANG Jinbo, ZHU Chengyan, LI Dandan, ZHAO Yong]

2016 Vol.53 No.09 [91105] [Abstract](161)[PDF:1157KB](242)
[TAN Dongyi, HE Bin, WANG Kun, DENG Yi]

2016 Vol.53 No.09 [91106] [Abstract](80)[PDF:1072KB](155)
[LIU Lixian,XU Mingdi]

2016 Vol.53 No.09 [91107] [Abstract](194)[PDF:1882KB](231)
[LYujiea, WANG Hongfub]

2016 Vol.53 No.09 [91202] [Abstract](211)[PDF:2535KB](224)
[ZHAO Xiao, YAN Yinong, ZHANG Nuo]

2016 Vol.53 No.09 [91301] [Abstract](171)[PDF:2750KB](179)
[CAO Qiuling, LIU Hui, WANG Bo]

2016 Vol.53 No.09 [91302] [Abstract](131)[PDF:1021KB](255)
[LI Qianga, LI Binb]

2016 Vol.53 No.09 [91304] [Abstract](286)[PDF:1761KB](239)