Home >>2016 09 issue list
[LI Wenwu, NING Xiaoyu, LIN Xingpao, DAI Hongxiang, CHENG Haixiang]

2016 Vol.53 No.09 [91101] [Abstract](403)[PDF:1178KB](433)
[DUAN Yongjie, XIE Chunping, WANG Guangbing, HE Wenhui, LIU Xinjin]

2016 Vol.53 No.09 [91102] [Abstract](401)[PDF:1410KB](473)
[WU Gang, YU Huifang,WANG Lijun, ZHANG Mingyu, LI Dan]

2016 Vol.53 No.09 [91103] [Abstract](403)[PDF:1098KB](487)
[CHEN Qing, MA Pibo, MAO Haiwen, MIAO Xuhong, JIANG Gaoming, XUE Bin]

2016 Vol.53 No.09 [91104] [Abstract](397)[PDF:1155KB](486)
[WANG Qiang, ZHANG Hongxia, HUANG Jinbo, ZHU Chengyan, LI Dandan, ZHAO Yong]

2016 Vol.53 No.09 [91105] [Abstract](374)[PDF:1157KB](398)
[TAN Dongyi, HE Bin, WANG Kun, DENG Yi]

2016 Vol.53 No.09 [91106] [Abstract](179)[PDF:1072KB](287)
[LIU Lixian,XU Mingdi]

2016 Vol.53 No.09 [91107] [Abstract](388)[PDF:1882KB](388)
[LYujiea, WANG Hongfub]

2016 Vol.53 No.09 [91202] [Abstract](362)[PDF:2535KB](409)
[ZHAO Xiao, YAN Yinong, ZHANG Nuo]

2016 Vol.53 No.09 [91301] [Abstract](337)[PDF:2750KB](335)
[CAO Qiuling, LIU Hui, WANG Bo]

2016 Vol.53 No.09 [91302] [Abstract](262)[PDF:1021KB](433)
[LI Qianga, LI Binb]

2016 Vol.53 No.09 [91304] [Abstract](612)[PDF:1761KB](445)