Home >>2013 10 issue list
[LIN Haitao, FENG Baoshan, TAO Liquan, LING Xinlong, HUANG Jiwei]

2013 Vol.50 No.10 [1] [Abstract](1374)[PDF:1072KB](1183)
[XU Kai, ZHENG Liping, YI Lingmin, ZHANG Jiawen, ZHOU Wei]

2013 Vol.50 No.10 [6] [Abstract](1146)[PDF:974KB](972)
[ZHANG Wei, LI Ping, ZHANG Yan]

2013 Vol.50 No.10 [16] [Abstract](1035)[PDF:974KB](1039)
[WANG Shujuan, YIN Yanmei, CHEN Minzhi,WANG Lijun, WU Weiwei, TANG Jiefang]

2013 Vol.50 No.10 [30] [Abstract](1109)[PDF:973KB](854)
[ZHOU Fangying, XING Jianwei]

2013 Vol.50 No.10 [34] [Abstract](1033)[PDF:1029KB](836)
[YANG Mei, ZHANG Chun, LI Zheng]

2013 Vol.50 No.10 [50] [Abstract](1044)[PDF:1873KB](987)
[ XU Xubing, ZHAO Mengchao, ZHOU Honglei]

2013 Vol.50 No.10 [55] [Abstract](988)[PDF:1718KB](1312)
[LIU Jun, BAI Jingyan, LAI Qiujin]

2013 Vol.50 No.10 [61] [Abstract](595)[PDF:1597KB](1210)