Home >>2013 10 issue list
[LIN Haitao, FENG Baoshan, TAO Liquan, LING Xinlong, HUANG Jiwei]

2013 Vol.50 No.10 [1] [Abstract](1302)[PDF:1072KB](1085)
[XU Kai, ZHENG Liping, YI Lingmin, ZHANG Jiawen, ZHOU Wei]

2013 Vol.50 No.10 [6] [Abstract](1078)[PDF:974KB](900)
[ZHANG Wei, LI Ping, ZHANG Yan]

2013 Vol.50 No.10 [16] [Abstract](983)[PDF:974KB](956)
[WANG Shujuan, YIN Yanmei, CHEN Minzhi,WANG Lijun, WU Weiwei, TANG Jiefang]

2013 Vol.50 No.10 [30] [Abstract](1027)[PDF:973KB](775)
[ZHOU Fangying, XING Jianwei]

2013 Vol.50 No.10 [34] [Abstract](949)[PDF:1029KB](741)
[YANG Mei, ZHANG Chun, LI Zheng]

2013 Vol.50 No.10 [50] [Abstract](950)[PDF:1873KB](917)
[ XU Xubing, ZHAO Mengchao, ZHOU Honglei]

2013 Vol.50 No.10 [55] [Abstract](927)[PDF:1718KB](1141)
[LIU Jun, BAI Jingyan, LAI Qiujin]

2013 Vol.50 No.10 [61] [Abstract](532)[PDF:1597KB](1071)