Home >>2014 10 issue list
[YAN Nini1,2b,DENG Yongmei1,ZHANG Hui2a,LI Peng3,XU Pengjun4]

2014 Vol.51 No.10 [1] [Abstract](782)[PDF:1424KB](908)
[

JIANG Xiaokui, ZHOU Shengbo, GAN Lin, GOU Yuan

]

2014 Vol.51 No.10 [6] [Abstract](813)[PDF:1044KB](670)
[HUANG JiWei, YU YuanYuan, FENG BaoShan, TAO JinQuan, LING XinLong, LIN HaiTao, LUO Wen]

2014 Vol.51 No.10 [12] [Abstract](825)[PDF:1092KB](748)
[SUN Xichao, ZHAN Haihua, YE Jianhua]

2014 Vol.51 No.10 [16] [Abstract](798)[PDF:1144KB](595)
[Kai-chen Ji, Rong Jin, Bing-fei Gu, Guo-lian Liu]

2014 Vol.51 No.10 [20] [Abstract](578)[PDF:1147KB](692)
[WANG Shanshan, WANG Hongbo]

2014 Vol.51 No.10 [26] [Abstract](644)[PDF:1153KB](747)
[XIA Lijuan, MA Dandan, LU Haojie, XU Caidi]

2014 Vol.51 No.10 [45] [Abstract](711)[PDF:2480KB](467)
[LI Weixian, NIE Guihua]

2014 Vol.51 No.10 [50] [Abstract](658)[PDF:4488KB](541)
[JIA Yiliang]

2014 Vol.51 No.10 [61] [Abstract](762)[PDF:3585KB](475)