Home >>2014 10 issue list
[YAN Nini1,2b,DENG Yongmei1,ZHANG Hui2a,LI Peng3,XU Pengjun4]

2014 Vol.51 No.10 [1] [Abstract](840)[PDF:1424KB](976)
[

JIANG Xiaokui, ZHOU Shengbo, GAN Lin, GOU Yuan

]

2014 Vol.51 No.10 [6] [Abstract](878)[PDF:1044KB](729)
[HUANG JiWei, YU YuanYuan, FENG BaoShan, TAO JinQuan, LING XinLong, LIN HaiTao, LUO Wen]

2014 Vol.51 No.10 [12] [Abstract](889)[PDF:1092KB](822)
[SUN Xichao, ZHAN Haihua, YE Jianhua]

2014 Vol.51 No.10 [16] [Abstract](854)[PDF:1144KB](680)
[Kai-chen Ji, Rong Jin, Bing-fei Gu, Guo-lian Liu]

2014 Vol.51 No.10 [20] [Abstract](654)[PDF:1147KB](750)
[WANG Shanshan, WANG Hongbo]

2014 Vol.51 No.10 [26] [Abstract](722)[PDF:1153KB](832)
[XIA Lijuan, MA Dandan, LU Haojie, XU Caidi]

2014 Vol.51 No.10 [45] [Abstract](791)[PDF:2480KB](554)
[LI Weixian, NIE Guihua]

2014 Vol.51 No.10 [50] [Abstract](712)[PDF:4488KB](640)
[JIA Yiliang]

2014 Vol.51 No.10 [61] [Abstract](821)[PDF:3585KB](546)