Home >>2014 10 issue list
[YAN Nini1,2b,DENG Yongmei1,ZHANG Hui2a,LI Peng3,XU Pengjun4]

2014 Vol.51 No.10 [1] [Abstract](755)[PDF:1424KB](823)
[

JIANG Xiaokui, ZHOU Shengbo, GAN Lin, GOU Yuan

]

2014 Vol.51 No.10 [6] [Abstract](783)[PDF:1044KB](645)
[HUANG JiWei, YU YuanYuan, FENG BaoShan, TAO JinQuan, LING XinLong, LIN HaiTao, LUO Wen]

2014 Vol.51 No.10 [12] [Abstract](796)[PDF:1092KB](702)
[SUN Xichao, ZHAN Haihua, YE Jianhua]

2014 Vol.51 No.10 [16] [Abstract](763)[PDF:1144KB](527)
[Kai-chen Ji, Rong Jin, Bing-fei Gu, Guo-lian Liu]

2014 Vol.51 No.10 [20] [Abstract](555)[PDF:1147KB](658)
[WANG Shanshan, WANG Hongbo]

2014 Vol.51 No.10 [26] [Abstract](601)[PDF:1153KB](706)
[XIA Lijuan, MA Dandan, LU Haojie, XU Caidi]

2014 Vol.51 No.10 [45] [Abstract](682)[PDF:2480KB](428)
[LI Weixian, NIE Guihua]

2014 Vol.51 No.10 [50] [Abstract](630)[PDF:4488KB](499)
[JIA Yiliang]

2014 Vol.51 No.10 [61] [Abstract](740)[PDF:3585KB](444)