Home >>2016 10 issue list
[CHEN Juan,AI Li1ZHU Yawei]

2016 Vol.53 No.10 [101101] [Abstract](202)[PDF:1295KB](246)
[SONG Huijun, W Ming, GAO Yumei, CAO Yi, LI Zhiyong]

2016 Vol.53 No.10 [101102] [Abstract](182)[PDF:1200KB](233)
[ZHANG Fangfang, HE Tianhong]

2016 Vol.53 No.10 [101103] [Abstract](191)[PDF:1292KB](250)
[ZHANG Xiaoxiao, WU Hongxiao, LI Yun, WANG Guohe]

2016 Vol.53 No.10 [101104] [Abstract](196)[PDF:1161KB](236)
[CUI Yan, LIU Yuanfeng, ZHENG Rong]

2016 Vol.53 No.10 [101105] [Abstract](269)[PDF:1710KB](360)
[WU Manlina, YANG Xiaomingb]

2016 Vol.53 No.10 [101106] [Abstract](138)[PDF:2085KB](350)
[HU Xiaodong, ZHOU Yi, WU Yicheng, CUI Shasha]

2016 Vol.53 No.10 [101108] [Abstract](341)[PDF:1739KB](473)
[WANG Yansheng, ZHANG Beibei]

2016 Vol.53 No.10 [101201] [Abstract](172)[PDF:2384KB](195)
[LIANG Huiea,b, LI Kunyuana]

2016 Vol.53 No.10 [101202] [Abstract](167)[PDF:2185KB](215)
[PENG Chaozhong,RAO Ping]

2016 Vol.53 No.10 [101302] [Abstract](157)[PDF:1070KB](174)
[ZHANG Chune, YANG Jian, ZENG Lei]

2016 Vol.53 No.10 [101303] [Abstract](177)[PDF:3216KB](169)
[LI Zhaoqing, QIAN Mengyao]

2016 Vol.53 No.10 [101304] [Abstract](155)[PDF:2243KB](163)