Home >>2016 10 issue list
[CHEN Juan,AI Li1ZHU Yawei]

2016 Vol.53 No.10 [101101] [Abstract](173)[PDF:1295KB](230)
[SONG Huijun, W Ming, GAO Yumei, CAO Yi, LI Zhiyong]

2016 Vol.53 No.10 [101102] [Abstract](168)[PDF:1200KB](202)
[ZHANG Fangfang, HE Tianhong]

2016 Vol.53 No.10 [101103] [Abstract](160)[PDF:1292KB](227)
[ZHANG Xiaoxiao, WU Hongxiao, LI Yun, WANG Guohe]

2016 Vol.53 No.10 [101104] [Abstract](172)[PDF:1161KB](209)
[CUI Yan, LIU Yuanfeng, ZHENG Rong]

2016 Vol.53 No.10 [101105] [Abstract](196)[PDF:1710KB](269)
[WU Manlina, YANG Xiaomingb]

2016 Vol.53 No.10 [101106] [Abstract](113)[PDF:2085KB](270)
[HU Xiaodong, ZHOU Yi, WU Yicheng, CUI Shasha]

2016 Vol.53 No.10 [101108] [Abstract](301)[PDF:1739KB](445)
[WANG Yansheng, ZHANG Beibei]

2016 Vol.53 No.10 [101201] [Abstract](147)[PDF:2384KB](159)
[LIANG Huiea,b, LI Kunyuana]

2016 Vol.53 No.10 [101202] [Abstract](122)[PDF:2185KB](172)
[PENG Chaozhong,RAO Ping]

2016 Vol.53 No.10 [101302] [Abstract](116)[PDF:1070KB](157)
[ZHANG Chune, YANG Jian, ZENG Lei]

2016 Vol.53 No.10 [101303] [Abstract](143)[PDF:3216KB](155)
[LI Zhaoqing, QIAN Mengyao]

2016 Vol.53 No.10 [101304] [Abstract](120)[PDF:2243KB](144)