Home >>2016 10 issue list
[CHEN Juan,AI Li1ZHU Yawei]

2016 Vol.53 No.10 [101101] [Abstract](332)[PDF:1295KB](449)
[SONG Huijun, W Ming, GAO Yumei, CAO Yi, LI Zhiyong]

2016 Vol.53 No.10 [101102] [Abstract](292)[PDF:1200KB](416)
[ZHANG Fangfang, HE Tianhong]

2016 Vol.53 No.10 [101103] [Abstract](342)[PDF:1292KB](441)
[ZHANG Xiaoxiao, WU Hongxiao, LI Yun, WANG Guohe]

2016 Vol.53 No.10 [101104] [Abstract](343)[PDF:1161KB](419)
[CUI Yan, LIU Yuanfeng, ZHENG Rong]

2016 Vol.53 No.10 [101105] [Abstract](587)[PDF:1710KB](730)
[WU Manlina, YANG Xiaomingb]

2016 Vol.53 No.10 [101106] [Abstract](253)[PDF:2085KB](715)
[HU Xiaodong, ZHOU Yi, WU Yicheng, CUI Shasha]

2016 Vol.53 No.10 [101108] [Abstract](535)[PDF:1739KB](638)
[WANG Yansheng, ZHANG Beibei]

2016 Vol.53 No.10 [101201] [Abstract](310)[PDF:2384KB](354)
[LIANG Huiea,b, LI Kunyuana]

2016 Vol.53 No.10 [101202] [Abstract](371)[PDF:2185KB](418)
[PENG Chaozhong,RAO Ping]

2016 Vol.53 No.10 [101302] [Abstract](334)[PDF:1070KB](376)
[ZHANG Chune, YANG Jian, ZENG Lei]

2016 Vol.53 No.10 [101303] [Abstract](363)[PDF:3216KB](303)
[LI Zhaoqing, QIAN Mengyao]

2016 Vol.53 No.10 [101304] [Abstract](296)[PDF:2243KB](293)