Home >>2016 10 issue list
[CHEN Juan,AI Li1ZHU Yawei]

2016 Vol.53 No.10 [101101] [Abstract](247)[PDF:1295KB](321)
[SONG Huijun, W Ming, GAO Yumei, CAO Yi, LI Zhiyong]

2016 Vol.53 No.10 [101102] [Abstract](237)[PDF:1200KB](298)
[ZHANG Fangfang, HE Tianhong]

2016 Vol.53 No.10 [101103] [Abstract](242)[PDF:1292KB](320)
[ZHANG Xiaoxiao, WU Hongxiao, LI Yun, WANG Guohe]

2016 Vol.53 No.10 [101104] [Abstract](249)[PDF:1161KB](301)
[CUI Yan, LIU Yuanfeng, ZHENG Rong]

2016 Vol.53 No.10 [101105] [Abstract](408)[PDF:1710KB](500)
[WU Manlina, YANG Xiaomingb]

2016 Vol.53 No.10 [101106] [Abstract](183)[PDF:2085KB](482)
[HU Xiaodong, ZHOU Yi, WU Yicheng, CUI Shasha]

2016 Vol.53 No.10 [101108] [Abstract](419)[PDF:1739KB](530)
[WANG Yansheng, ZHANG Beibei]

2016 Vol.53 No.10 [101201] [Abstract](218)[PDF:2384KB](251)
[LIANG Huiea,b, LI Kunyuana]

2016 Vol.53 No.10 [101202] [Abstract](239)[PDF:2185KB](289)
[PENG Chaozhong,RAO Ping]

2016 Vol.53 No.10 [101302] [Abstract](214)[PDF:1070KB](235)
[ZHANG Chune, YANG Jian, ZENG Lei]

2016 Vol.53 No.10 [101303] [Abstract](235)[PDF:3216KB](205)
[LI Zhaoqing, QIAN Mengyao]

2016 Vol.53 No.10 [101304] [Abstract](201)[PDF:2243KB](205)