Home >>2013 11 issue list
[CHEN Wei, YUE Jing, CHEN Changjie, LI Jian, WANG Guohe]

2013 Vol.50 No.11 [1] [Abstract](1090)[PDF:1113KB](906)
[XU Chang, CHEN Zhijie, JIN Qianhong, HAN Jian, QI Dongming]

2013 Vol.50 No.11 [6] [Abstract](1028)[PDF:1283KB](1099)
[CAO Jiliang, CAO Yi, BIAN Yamin, GUO Xuejian]

2013 Vol.50 No.11 [15] [Abstract](856)[PDF:1105KB](753)
[SHEN Xiaoping, LI Peicai, HONG Hua, WANG Hongwei, LI Yang, ZHOU Li, XU Xinhua]

2013 Vol.50 No.11 [18] [Abstract](948)[PDF:1100KB](666)
[ZHANG Caizhen , CHEN Wenxing, FU Yaqin]

2013 Vol.50 No.11 [24] [Abstract](875)[PDF:1132KB](787)
[HUANG Jiwei, HONG Jiwu, LIN Haitao, CHENG Qianwei, JIANG Fang, LUO Wen]

2013 Vol.50 No.11 [28] [Abstract](2167)[PDF:1101KB](1066)
[MA Shiqiong, WU Xiangji, ZHANG Chengyu]

2013 Vol.50 No.11 [33] [Abstract](694)[PDF:1181KB](715)
[XIE Yong, DU Lei, ZHANG Jia nan, YE Xiaolu, ZOU Fengyuan]

2013 Vol.50 No.11 [36] [Abstract](683)[PDF:1125KB](877)