Home >>2013 11 issue list
[CHEN Wei, YUE Jing, CHEN Changjie, LI Jian, WANG Guohe]

2013 Vol.50 No.11 [1] [Abstract](1205)[PDF:1113KB](998)
[XU Chang, CHEN Zhijie, JIN Qianhong, HAN Jian, QI Dongming]

2013 Vol.50 No.11 [6] [Abstract](1116)[PDF:1283KB](1194)
[CAO Jiliang, CAO Yi, BIAN Yamin, GUO Xuejian]

2013 Vol.50 No.11 [15] [Abstract](940)[PDF:1105KB](839)
[SHEN Xiaoping, LI Peicai, HONG Hua, WANG Hongwei, LI Yang, ZHOU Li, XU Xinhua]

2013 Vol.50 No.11 [18] [Abstract](1038)[PDF:1100KB](748)
[ZHANG Caizhen , CHEN Wenxing, FU Yaqin]

2013 Vol.50 No.11 [24] [Abstract](956)[PDF:1132KB](882)
[HUANG Jiwei, HONG Jiwu, LIN Haitao, CHENG Qianwei, JIANG Fang, LUO Wen]

2013 Vol.50 No.11 [28] [Abstract](2315)[PDF:1101KB](1283)
[MA Shiqiong, WU Xiangji, ZHANG Chengyu]

2013 Vol.50 No.11 [33] [Abstract](786)[PDF:1181KB](804)
[XIE Yong, DU Lei, ZHANG Jia nan, YE Xiaolu, ZOU Fengyuan]

2013 Vol.50 No.11 [36] [Abstract](780)[PDF:1125KB](1026)