Home >>2014 11 issue list
[SONG Pinga, b, c, SUI Jianhuab, WANG Xiangrongc, Wang Shunyic]

2014 Vol.51 No.11 [1] [Abstract](818)[PDF:1097KB](1082)
[LI Mengjuan  HUANG Yanhong  GE Mingqiao]

2014 Vol.51 No.11 [5] [Abstract](740)[PDF:1112KB](741)
[WANG Tianyou , LU Bitao , CHEN Jinghao , LAN Guangqian]

2014 Vol.51 No.11 [10] [Abstract](794)[PDF:1040KB](1143)
[LIANG Daolei, YAO Liang, CHEN Gongjing]

2014 Vol.51 No.11 [28] [Abstract](606)[PDF:1041KB](801)
[LI Lu, XIE Hong, LIU Hanyan]

2014 Vol.51 No.11 [32] [Abstract](947)[PDF:1103KB](995)
[ZHANG Junjie, ZHAO Ming]

2014 Vol.51 No.11 [38] [Abstract](973)[PDF:1759KB](1136)
[WANG Mimi, SUN Sun, QU Hongjian]

2014 Vol.51 No.11 [43] [Abstract](781)[PDF:1056KB](675)
[LIU Yipinga, LU Ming, WU Dayang]

2014 Vol.51 No.11 [67] [Abstract](1012)[PDF:1274KB](2160)