Home >>2016 11 issue list
[LI Jie1, MA Mingbo1, DONG Suozhuai2, ZHOU Wenlong1]

2016 Vol.53 No.11 [111101] [Abstract](419)[PDF:1203KB](407)
[XUE Junyu, CAO Hongmei, ZHU Yawei]

2016 Vol.53 No.11 [111102] [Abstract](406)[PDF:1124KB](512)
[CHEN Xiufang1, WANG Xiao2, LI Qinghua2]

2016 Vol.53 No.11 [111103] [Abstract](334)[PDF:1501KB](537)
[CHENQiqun1,WUJianjian2, ZHULingqin1,GAOLihong1]

2016 Vol.53 No.11 [111104] [Abstract](732)[PDF:1428KB](570)
[CHEN Xiangping, LIU Jiping, WANG Jianping, SHEN Zhongheng, DUAN Chunwen, BU Xianhong]

2016 Vol.53 No.11 [111105] [Abstract](250)[PDF:1224KB](369)
[ZHANG Jianxin, WU Xiaoliang]

2016 Vol.53 No.11 [111106] [Abstract](233)[PDF:1132KB](357)
[SUN Qingguo, HAO Ruimin, WANG Peiguo]

2016 Vol.53 No.11 [111107] [Abstract](370)[PDF:1084KB](323)
[LI Feiyuea, HU Xiaoyanb]

2016 Vol.53 No.11 [111201] [Abstract](326)[PDF:2249KB](409)
[WEI Yijia, ZHANG Yi]

2016 Vol.53 No.11 [111202] [Abstract](348)[PDF:1882KB](415)
[WANG Xuejun]

2016 Vol.53 No.11 [111203] [Abstract](279)[PDF:1739KB](399)
[YU Ling, YU Jieying, WANG Hongfu]

2016 Vol.53 No.11 [111204] [Abstract](285)[PDF:2299KB](374)
[XU Zhengzheng]

2016 Vol.53 No.11 [111301] [Abstract](304)[PDF:2851KB](910)
[LI Bin, LI Qiang, HUANG Lin]

2016 Vol.53 No.11 [111302] [Abstract](325)[PDF:1661KB](379)