Home >>2016 11 issue list
[LI Jie1, MA Mingbo1, DONG Suozhuai2, ZHOU Wenlong1]

2016 Vol.53 No.11 [111101] [Abstract](274)[PDF:1203KB](256)
[XUE Junyu, CAO Hongmei, ZHU Yawei]

2016 Vol.53 No.11 [111102] [Abstract](246)[PDF:1124KB](272)
[CHEN Xiufang1, WANG Xiao2, LI Qinghua2]

2016 Vol.53 No.11 [111103] [Abstract](204)[PDF:1501KB](268)
[CHENQiqun1,WUJianjian2, ZHULingqin1,GAOLihong1]

2016 Vol.53 No.11 [111104] [Abstract](361)[PDF:1428KB](330)
[CHEN Xiangping, LIU Jiping, WANG Jianping, SHEN Zhongheng, DUAN Chunwen, BU Xianhong]

2016 Vol.53 No.11 [111105] [Abstract](128)[PDF:1224KB](188)
[ZHANG Jianxin, WU Xiaoliang]

2016 Vol.53 No.11 [111106] [Abstract](116)[PDF:1132KB](184)
[SUN Qingguo, HAO Ruimin, WANG Peiguo]

2016 Vol.53 No.11 [111107] [Abstract](183)[PDF:1084KB](169)
[LI Feiyuea, HU Xiaoyanb]

2016 Vol.53 No.11 [111201] [Abstract](160)[PDF:2249KB](200)
[WEI Yijia, ZHANG Yi]

2016 Vol.53 No.11 [111202] [Abstract](168)[PDF:1882KB](230)
[WANG Xuejun]

2016 Vol.53 No.11 [111203] [Abstract](161)[PDF:1739KB](237)
[YU Ling, YU Jieying, WANG Hongfu]

2016 Vol.53 No.11 [111204] [Abstract](148)[PDF:2299KB](180)
[XU Zhengzheng]

2016 Vol.53 No.11 [111301] [Abstract](163)[PDF:2851KB](699)
[LI Bin, LI Qiang, HUANG Lin]

2016 Vol.53 No.11 [111302] [Abstract](166)[PDF:1661KB](199)