Home >>2016 12 issue list
[ZHOU Huihui, TIAN Wei, LI Dandan, XU Jianfeng, SHEN Hongwei, ZHU Chengyan]

2016 Vol.53 No.12 [121101] [Abstract](271)[PDF:1341KB](350)
[WANG Haiyan, XU Jingya, LI Rui, XIONG Dingkui, ZENG Xiu, GU Shanlin, WANG Jieping, ZHOU Chan, WANG Xiaoyan,YAO Hong]

2016 Vol.53 No.12 [121102] [Abstract](323)[PDF:1344KB](368)
[FANG Weidong, SUN Jinhua, YU Jiancheng, ZHOU Jian, WANG Haiping]

2016 Vol.53 No.12 [121103] [Abstract](339)[PDF:1535KB](308)
[QI Yuanyuana, JIN Zimina,b, WANG Xiaodinga, YAN Yuxiua]

2016 Vol.53 No.12 [121104] [Abstract](521)[PDF:1762KB](645)
[WANG Wei, DONG Hangbo, ZHANG Gaopeng]

2016 Vol.53 No.12 [121105] [Abstract](239)[PDF:1844KB](213)
[DU Guodong, CUI Xinchang, WEI Qinggang, WANG Xiudi, HAN Yaopan, ZHAO Jie]

2016 Vol.53 No.12 [121108] [Abstract](195)[PDF:1805KB](237)
[ZHOU Bin, WANG Huiling, WANG Shengjie]

2016 Vol.53 No.12 [121201] [Abstract](206)[PDF:2094KB](264)
[LIU Jiaojiao, LIANG Huie]

2016 Vol.53 No.12 [121202] [Abstract](198)[PDF:1377KB](340)
[DAI Ganga, LI Feiyuea, ZHENG Tianqib]

2016 Vol.53 No.12 [121302] [Abstract](195)[PDF:1629KB](346)
[LONG Jiali]

2016 Vol.53 No.12 [121304] [Abstract](192)[PDF:3335KB](315)